Warsztat jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo

 placówką stwarzającą osobom niepełnosprawnym,  

niezdolnym do podjęcia pracy, możliwość udziału

 w rehabilitacji zawodowej i społecznej, w zakresie

 pozyskiwania lub przywracania umiejętności niezbędnych do

 podjęcia zatrudnienia.

   Zajęcia trwają 7 godzin dziennie z dwiema półgodzinnymi przerwami a organizowane są w 5 osobowych grupach terapeutycznych, pod nadzorem instruktora.Oprócz zajęć terapetucznych w warsztacie prowadzone są zajęcia rehabilitacji leczniczej, świetlicowe, plastyczne, edukacyjne. Cyklicznie organizowane są zajęcia na basenie kąpielowym i hali sportowej. Odbywają się też cotygodniowe spotkania z księdzem i msze św. z okazji pierwszego piątku.


   Warszat zapewnia uczestnikom bezpłatnie II śniadanie a tym, których stan zdrowia wymaga tego, zapewnia bezpłatny dowóz na zajęcia.W ramach treningu ekonomicznego uczestnicy otrzymują określoną kwotę pieniędzy, którą wydają na własne potrzeby pod kierunkiem terapeuty.


   Warsztat organizuje również wycieczki autokarowe, piesze wycieczki w góry, wyjazdy na zawody sportowe dla osób niepełnosprawnych, wyjścia do kina lub teatru, dyskoteki i inne okolicznościowe imprezy.

Powered by LekkiCMS